indeks

Uczestnicy wymiany brali udział we wszystkich spotkaniach z organizatorami zbierając potrzebne informacje o kraju, o miejscowości i regionie, w którym odbywa się wymiana. Wszyscy przygotowali tzw. „listy gończe” , które zostały wysłane pocztą elektroniczną do grupy niemieckiej. Przed wyjazdem do Niemiec nawiązali kontakt mailowy ze swoimi partnerami, prowadzili korespondencję w języku niemieckim lub angielskim.

Przybycie uczestników Polskich do miejsca programu nastąpił z piątku na sobotę, a zgodnie z programem pobytu w weekendy odbywa się program rodzinny, dlatego też pierwsze kontakty i wzajemne poznanie się nastąpiło już podczas dwóch pierwszych dni pobytu. Ponadto grupa polska uczestniczyła codziennie w życiu rodzinnym partnera i jego rodziny. W trakcie realizacji programu odbyła się również jedna wspólna wycieczka do Monachium. Obie grupy organizowały wspólne spotkania w szkole lub „Centrum Młodzieżowym”, gdzie mieli okazję do integracji i wzajemnego poznania się.

Realizowany program monitorowany był przez organizatorów niemieckich oraz polskich, którzy codziennie rozmawiali ze swoimi uczniami o przebiegu programu, o tym, co im się podoba, a z czym mają problem, jak przebiega komunikacja. Ocena spotkania polegała na dyskusji organizowanych niemal codziennie podczas spotkań z młodzieżą w szkole partnerskiej oraz podczas spotkania podsumowującego w naszej szkole. Uczniowie wypowiadali się tylko w superlatywach i dziękowali za umożliwienie im udziału w tym przedsięwzięciu, a niektórzy wdzięczni byli za skłonienie ich do uczestnictwa.