Spotkania z rodzicami

Zapraszamy rodziców uczniów gimnazjum i liceum na spotkania, które odbywać się będą w środę 23 stycznia wg następującego harmonogramu: 16.00 – spotkanie Rady Rodziców 16.30 – spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum w sali gimnastycznej, po spotkaniu ogólnym – spotkanie z wychowawcami w salach 17.30 – spotkanie z rodzicami uczniów liceum w sali gimnastycznej, po spotkaniu…