Rada Rodziców

Informujemy, że został wybrany nowy zarząd Rady Rodziców Skarbnik Rady Rodziców dyżuruje w szkole w każdy czwartek od godziny 8:30 do 11:00 w pokoju nauczycielskim. Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy: RADA RODZICÓW PRZY LO NR 1 26 1500 1214 1212 1001 8347 0000 Przy dokonywaniu przelewu bankowego należy zaznaczyć imię, nazwisko,…