• Religia

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

2 AT

 • Język polski

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

2 AT

 • Język angielski

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

2 AT

 • Język niemiecki

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

2 AT

 • Język hiszpański

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

 • Język włoski

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

 • Język francuski

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

2 AT

 • Historia

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

 • Wiedza o społeczeństwie

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

 • Metoda eksp. nauk.

2 E

 • Fizyka

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

2 AT

 • Chemia

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

2 AT

 • Biologia

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

2 AT

 • Geografia

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

2 AT

 • Podstawy przedsiębiorczości

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

2 AT

 • Informatyka

2 A

2 B

2 C

2 C

2 D

2 E

2 AT

 • Wychowanie fizyczne

2 A

2 B

2 C

2 D

2 E

2 AT

 • Wiedza o społeczeństwie Kanady

2 B

 • Psychologia

2 C

 • Fizyka medyczna

2 D

 • Metoda eksperymentu naukowego

2 E

 • Etyka

2 C

 • Psychologia

2 C

 • BHP

2 AT

2 AT

 • Techniki analityczne

2 AT

 • Podstawy inż. sanitarnej

2 AT

 • Technik gazownictwa

2 AT

 • Technik analityk

2 AT

 • Przedmioty zawodowe

2 AT